Stacks Image 18SØRVEST KENDO KLUBB
EGERSUND

shinaier 2


Vil du prøve Kendo?

Vi tar imot Nybegynnere hele oktober .

Deltagerne trenger ikke ha med annet enn treningstøy, klubben stiller med alt annet. Aldersgrense på 12år.


Kom å prøv Kendo!

Kendo, en spennende kampsport for alle!

Wada-Japanese_Vocations_In_Pictures-Series_2-11-Kendou_Instructor-Kendou_Shihan-03-sell-10-17-2006-7813-x800


Hva er Kendo?

Kendo er japansk fekting. Dette er en fullkontakt kampsport der utøverne har rustning og bruker bambussverd i kamp.
Kendo har utspring i fektekunst fra føydaltidens Japan og bygger på en tradisjon som går mer enn 600 år tilbake i tid. Idag er kendo en spennende sport for både menn og kvinner i alle aldre, der det blir lagt vekt på å styrke både kropp og sinn. Viktige elementer i moderne kendo er selvtillit, koordinasjon og flyt i både kroppsbevegelse og tanke.

Treningstider:

Mandag og Onsdag 19.00 - 20.30
Sted: Eie Kampsportsenter ( Dalane Energi bygget)
Kendomanifestet

Kendo, sverdets vei, innebærer å styrke sin karakter ved å omsette prinsipper for sverdkamp i fredelig praksis.

Hensikten med å trene Kendo er:

Å forme kropp og sjel
Utvikle et levende sinn gjennom korrekt og hard trening.
Strebe etter å stadig forbedre seg i Kendo.
Verdsette høflighet og ærlighet.
Møte andre mennesker med oppriktighet og alltid søke å utvikle seg selv.

På denne måten vil man bli i stand til å verdsette sitt samfunn, bidra til kulturell utvikling og fremme fred og samhørighet.