Kendo utstyrs manual
Oversikt og beskrivelse av Kihon Wasa
Grepet på shinaien og kamae, kroppsføring (fotarbeid)
Hugg fremover, Gjentatte hugg mot shinai
Rustingen
Hugg mot Men, Kote og Do
Suburi og Uchi-kaeshi
Åpninger og unnvikelse
Forsvarsteknikker, Oji-waza
Angrepsteknikker – Shikake-waza
Teknikker bakover (Hiki teknikker)
Invitasjonstrening og Unnvikelsestrening
Avtalt trening, Mønstertrening, T-mønstertrening
Ensidesangrepskonkurranse, Huggtrening, Angrepstrening
Liste over ord og uttrykk